Songtexte.com.de

Duffy Stepping Stone deutsche Übersetzung


Duffy Stepping Stone Songtext
Duffy Stepping Stone Übersetzung
I remember way back, way back when
Ik herinner me lang, lang geleden toen
I said I never wanna see your face again
Ik zei dat ik je gezicht nooit meer wilde zien
'Cause you were loving, yes you're loving somebody else
Want je hield, ja je hield van iemand anders
And I knew, oh yes, I knew I couldn't control myself
En ik wist, oh ja, ik wist dat ik mezelf niet meer kon bedwingen


And now they bring you back into my life again
En nu brengen ze jou weer terug in mijn leven
And so I put on a face just like your friends
Dus ik zet net als je vrienden een gezicht op
But I think you know, oh yes, you know what's going on
Maar ik denk dat je weet, oh ja, je weet wat er aan de hand is
'Cause the feelings in me, oh yes, in me are burning strong
Want de gevoelens in me, oh ja, in me branden hevig


But I will never be your stepping stone
Maar ik zal nooit je voetveeg zijn
Take it all or leave me alone
Neem alles of laat me alleen
I will never be your stepping stone
Ik zal nooit je voetveeg zijn
I'm standing upright on my own
Ik sta zelfstandig rechtop


You used to call me up from time to time
Je belde me van tijd tot tijd
And it would be so hard for me not to cross the line
En het was moeilijk voor me om niet ober de schreef te gaan
The words of love lay on my lips just like a curse
De lieve woorden lagen op mijn lippen als een vloek
And I knew, oh yes, I knew they'd only make it worse
En ik wist, oh ja, ik wist dat ze het alleen maar erger maakten


And now you have the nerve to play along
En nu dat je het lef hebt om door te gaan
Just like the maestro beats in your song
Als een dirigent die jouw muziekstuk opzweept
You got your kicks, you get your kicks from playing me
Je krijg je kicks, je krijgt je kicks door mij te bespelen
And the less you give the more I want so foolishly
En hoe minder je geeft hoe meer ik wil, hoe dwaas dan ook


But I will never be your stepping stone
Maar ik zal nooit je voetveeg zijn
Take it all or leave me alone
Neem alles of laat me alleen
I will never be your stepping stone
Ik zal nooit je voetveeg zijn
I'm standing upright on my own
Ik sta zelfstandig rechtop


No, I will never be your stepping stone
Nee, ik zal nooit je voetveeg zijn
Take it all or leave me alone
Neem alles of laat me alleen
I will never be your stepping stone
Ik zal nooit je voetveeg zijn
I'm standing upright on my own
Ik sta zelfstandig rechtop


Never be your stepping stone
Nooit je voetveeg zijn
Take it all or leave me alone
Neem alles of laat me alleen
I will never be your stepping stone
Ik zal nooit je voetveeg zijn
I'm standing upright on my own
Ik sta zelfstandig rechtop